Velký přehled emocí: Jak dlouho trvá vztek, žárlivost či ponížení?

Velikost textu: AAA

4. 11. 2014

Emoce jsou složité procesy, u nichž psychologové posuzují také intenzitu a dobru trvání. Tým z belgické Lovaně teď studoval především délku trávní jednotlivých emocí a došel k tomu, že z tohoto hlediska je nejdelší emocí smutek. Trvá až pět dní. Nejkratší jsou naopak hanba a znechucení, které trvají jen půl hodiny.

Délku emocí vysvětluje především to, s jakou událostí v životě souvisejí. Rozchod či smrt milované osoby mají zhoubný vliv na lidskou psychiku dlouhodobě, proto je emoce zvaná smutek tak dlouhotrvající.

Philippe Verduyn a Saskia Lavrijsenová z Lovaňské univerzity testovali délku sedmadvaceti emocí u více než dvou set studentů. Zatímco zbavit se smutku zabralo lidem v průměru pět dní, zbavit se emoce znechucení či ostudy jen půl hodiny.

„Nuda byla také mezi těmi kratšími emocemi, což znamená, že i když se znuděnému zdá, že čas plyne příliš pomalu, prožívání nudy většinou netrvá tak dlouho,“ tvrdí profesoři Verduyn a Lavrijsenová.

Délku emocí ovlivňuje především to, co je spouští. Proto je smutek dlouhodobou emocí, protože souvisí se zásadní životní událostí – tragédií, nehodou, smrtí, rozchodem apod. Naopak krátkodobé emoce se vztahují k událostem bezvýznamným. A i když můžou být intenzivnější, jsou velmi krátkodobé.

Délka trvání může rozlišit jinak velmi podobné emoce, takže pocit provinění a pocit hanby jsou odlišeny právě délkou. První je mnohem delší než druhá emoce. Stejně tak úzkost je dlouhodobější emocí než strach.

„Hloubání je hlavní určující podmínkou, proč některé emoce trvají déle než jiné. Emoce související s velkou mírou přemítání a hloubání jsou nejdelší,“ tvrdí autoři z Lovaně.

Délka emocí:

Smutek: 120 hodin
Nenávist: 60 hodin
Radost: 35 hodin
Zoufalost, naděje, úzkost, zklamání a spokojenost: 24 hodin
Žárlivost: 15 hodin
Úleva: 8 hodin
Nadšení: 6 hodin
Obdiv a vděčnost: 5 hodin
Uvolněnost: 4,3 hodiny
Pocit provinění: 3,5 hodiny
Stres: 3 hodiny
Hrdost: 2,6 hodiny
Dotčenost: 2,5 hodiny
Hněv, nuda a překvapení: 2 hodiny
Podrážděnost: 1,3 hodiny
Soucit: 1,3 hodiny
Ponížení: 0,8 hodiny
Strach: 0,7 hodiny
Ostuda a znechucení: 0,5 hodiny

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související