Pivo je prý opravdu zdravé: Hlavně na oči

Velikost textu: AAA

23. 6. 2014

Příliš mnoho piva může měnit vnímání viděného. Všichni znají fenomén opilcova vnímání atraktivity protějšku – čím více piv, tím je šereda přitažlivější. Ovšem pivo nemusí ovlivňovat zrak jen negativně. Pokud ho člověk konzumuje v malém množství pravidelně, zřejmě si tím ochrání zrak na stáří.

Alespoň částečně. Nasvědčují tomu výzkumy z Wisconsinu, kde po dobu dvaceti let sledovali pět tisíc dospělých. Všímali si u nich, jaký mají životní styl a stravovací návyky a jak se u nich mění zrak. U pěti procent došlo s věkem k výraznému zhoršení schopnosti vidění. Degenerace sítnice silně souvisí s věkem. Čím více let, tím je riziko vyšší. Ovšem na tuto poruchu mají vliv také pohyb a konzumace piva.

Obojí pozitivní. V prvním případě, co se týká pohybu a sportu, je prokázáno, že osoby věnující se několikrát týdně těmto sportovním aktivitám, jsou ohroženi degenerativní poruchou vidění velmi málo. Jen ve dvou procentech, zatímco ti, kteří se pohybují málo a neradi, onemocní v 6,7 procentech případů.

A podobně pozitivní vliv má konzumace alkoholu. Osoby konzumující pivo či víno v malém množství (jeden nápoj týdně) onemocněly degenerativní poruchou vidění ve 4,8 procentech případů, zatímco naprostí abstinenti v jedenácti procentech případů.

Osoby konzumující velké množství alkoholu a kuřáci byli ohroženi mnohem častěji než abstinenti a nekuřáci.

„Zatímco se nejčastěji za nejsilnější faktor ovlivňující rozvoj této choroby považuje věk, je to faktor, který změnit nemůžeme. Můžeme ale změnit to, zda kouříme, pijeme alkohol či se pohybujeme. A v rámci prevence je dobré se hodně pohybovat, nekouřit a pít velmi málo či střídmě alkohol,“ tvrdí autor studie doktor Ronald Klein z University of Wisconsin.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související