Církev má poplach: Vychází ztracený spis, podle kterého měl Ježíš dva syny s Máří Magdalenou!

Velikost textu: AAA

13. 11. 2014

Profesor historie Barrie Wilson z Toronta našel v Britské knihovně spis z roku 570 po Kristu. Byl napsán v syrštině, dialektu střední aramejštiny, a jedná se o „Ztracené evangelium“, které se zásadně liší od těch psaných Markem, Matoušem, Lukášem a Janem. Hovoří o Ježíšově manželce, Máří Magdaléně, s níž měl mít dva syny. Wilson text přeložil do angličtiny a spolu s kanadským spisovatelem a režisérem Simchou Jacobovicim jej knižně vydává.

Anglikánská církev se už ke knize vyjádřila tak, že se jedná „o žvást“ z šestého století našeho letopočtu, a jeho obsah přirovnala k dílu Dana Browna zvanému Šifra mistra Leonarda.

Ztracené evangelium popisuje vztah mezi Ježíšem a Máří Magdalénou jako vztah mezi životními partnery, kteří spolu zplodili dva syny. Není to však poprvé za posledních dva tisíce let, co s touhle informací někdo přichází. A nebyl to rozhodně Dan Brown, kdo ve své knize Šifra mistra Leonarda z roku 2003 jako první popisuje Ježíšovy potomky.

V padesátých letech minulého století vyšla kniha Poslední pokušení Krista, podle níž Martin Scorsese natočil v roce 1988 stejnojmenný film. V díle se hovoří opět o manželství a sexuálním vztahu mezi Ježíšem a Máří Magdalénou a jejich potomcích.

Nově objevený svazek ale pochází z roku 570 po Kristu, je psán v syrštině, jazyce, který hrál hlavní roli při šíření východního křesťanství. Jedná se o dialekt aramejštiny a v syrských východních církvích slouží jako liturgický jazyk.

Kniha je psána na pergamenu a v Britské národní knihovně (British Library) je k dispozici posledních dvacet let. Instituce dílo koupila v roce 1847 od jistého kupce, který ji získal v klášteře svatého Makaria v Egyptě.

Dílo se dostalo do rukou izraelsko-kanadského filmaře a spisovatele Simchi Jacoboviciho, který o něm informoval svého přítele, profesora religionistiky z Toronta Barrieho Wilsona. Ten je přesvědčen o tom, že kniha je ztraceným pátým evangeliem.

Jacobovici si je jistý, že se jedná o ztracené evangelium, které bylo sepsáno už v prvním století našeho letopočtu. Kniha je pak kopií tohoto evangelia a byla napsána v šestém století. Má devětadvacet kapitol a příběhy o Ježíšově životě podává v naprosto novém světle, které by mohlo – ale zřejmě tomu tak nebude – otřást křesťanskými církvemi a jejich učením.

Wilson a Jacobovici budou prezentovat objevy v této knize na konferenci Britské národní knihovny.

Zmíněná kniha vypráví příběh o Josefovi a Asenat, což podle Wilsona a Jacoboviciho byli ve skutečnosti Ježíš a Máří Magdaléna, které měl oddat egyptský faraón. Ježíš a Máří (Josef a Asenat), pak zplodili syny Manasseha a Efraima.

Páté evangelium měl ve čtvrtém století nechat zničit římský císař Konstantin, první křesťanský císař, jemuž se tato verze Ježíšova života nelíbila. A nařídil, aby byla ponechána pouze čtyři evangelia: Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo.

Před dvěma roky profesorka Karen L. Kingová z Harvardovy univerzity nalezla fragment textu na papyru, na němž Ježíš hovoří o své manželce. Wilson a Jacobovici jsou přesvědčeni, že text na papyru je jedním ze zbytků evangelia, které bylo od čtvrtého století systematicky ničeno tehdejšími křesťany.

Ztracené evangelium pod originálním názvem Lost Gospel autorů Simchi Jacoboviciho a Barrieho Wilsona podle britského listu Daily Mail vychází v nakladatelství Pegasus Books za 16,19 libry – asi 570 korun.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související