Dejte si dneska skleničku! Alkohol je prevencí demence

Velikost textu: AAA

30. 10. 2015

Bývalý producent BBC, novinář a popularizátor vědy Tony Edwards se rozhodl bojovat s často šířeným mýtem, že jedinou prevencí demence je totální abstinence. Svou válku s tímto podle něj nestoudným tvrzením shrnul v nové knize, v níž využívá výsledků stovek studií zabývajících se výzkumem vlivu alkoholu na zdraví mozku. Edwards tvrdí, že je zcela jasné, že střídmá! konzumace alkoholu je jedinou prevencí demence. Tedy že lidé, kteří si dopřejí jednu skleničku (nikoli víc) denně, jsou na tom lépe než abstinenti.

Edwards zmiňuje rozsáhlou studii z 90. let, kterou provedli na ženách starších pětašedesáti let. U několika tisíc jedinců američtí vědci prokázali, že nejčastěji demencí začnou trpět abstinentky. Naopak osoby konzumující alkohol mají riziko výrazně nižší. Se stejným závěrem přišli také němečtí vědci z Mannheimu před čtyřmi roky. Sledováním 3 200 osob ve věku kolem pětasedmdesáti let během tří let zjistili, že abstinenti onemocní demencí mnohem častěji než konzumenti alkoholu. Z jejich pozorování vyplynulo, že osoby konzumující půl lahve vína denně měly riziko demence poloviční ve srovnání s abstinenty. Nejvyšší snížení rizika ale nastalo u osob konzumujících alkohol střídmě, tedy dvě deci vína denně. U nich se riziko snížilo o dvě třetiny.

Ve své knize The Good News About Booze předkládá další desítky důkazů o tom, že alkohol má preventivní účinek s ohledem na demenci včetně Alzheimerovy choroby.

Jenže Edwards jde dále a také rozebírá ty studie, které hovoří o opaku. A zjišťuje, že jich je jednak neskutečně málo a navíc se opírají jen o malý vzorek sledovaných jedinců. Tvrzení, že střídmě konzumovaný alkohol způsobuje demenci a že prevencí demence je tudíž totální abstinence, nakonec zcela vyvrací.

Alkohol má samozřejmě také zhoubný vliv na lidské zdraví, je-li konzumován ve větší než střídmé míře. Tou se myslí u žen jedno desetistupňové pivo či dvě deci vína denně, u mužů pak dvě desetistupňová piva nebo maximálně čtyři deci vína denně. Taková střídmá konzumace pak chrání také před nemocemi srdce a cév a dokonce snižuje i riziko diabetu, které je naopak daleko vyšší při nadměrné konzumaci alkoholu. Ta navíc působí zhoubně přímo na mozek, který poškozuje. Jenže jako s každou léčivou látkou, v malých dávkách evidentně může prospívat a chránit.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související