Čtyřlístek největších alkoholiků planety: Litva, Rakousko, Estonsko a ČESKO!

Velikost textu: AAA

10. 11. 2015

Statistikové z OECD počítali a spočítali, kdo mezi roky 2000 a 2013 vypil nejvíce alkoholu. Tedy kolik litrů alkoholu připadá za rok na hlavu každého národa OECD. A vyšlo najevo, že Česko spolu s Rakouskem, Estonskem a Litvou tvoří čtyřlístek nejhorších alkoholiků. V Litvě, která skončila na prvním místě, připadá na hlavu čtrnáct litrů alkoholu za rok.

O něco méně vypijí v Rakousku, Estonsku a Česku – přesně v tomto pořadí – kde činí roční úhrn na hlavu včetně dětí a kojenců jedenáct až dvanáct litrů alkoholu.

Naopak nejnižší konzumace připadá na muslimskou Indonésii, kde se počítá s nulou. V Turecku, Indii a Izraeli, které následují, se počítá na hlavu za rok asi jeden až tři litry.

„Analýza OECD opírající se o data týkající se individuální úrovně naznačují, že hazardní pití a nadměrná epizodní konzumace je na vzestupu zvláště u mladých lidí a žen. Muži nízké socioekonomické úrovně také pijí nadměrně častěji než ti, kdo mají vyšší socioekonomický status, zatímco u žen je tomu přesně naopak,“ uvádí zpráva OECD.

Česko je stále na prvním místě v nejvyšší konzumaci piva na hlavu.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související