Lžete? Tohle vás VŽDY odhalí!

Velikost textu: AAA

14. 1. 2016

Profesorka psychologie z Harvardovy univerzity Amy Cuddyová se dlouhodobě zabývá výzkumem lži. Věnuje se jí z obou pohledů, tedy jak z pozice lháře – jeho chování a přesvědčivosti při lhaní – tak z pozice podváděného a jeho schopnosti lež odhalit. Ve své nové knize pak shrnuje vlastní nejnovější poznatky i objevy kolegů a tvrdí, že hlavním klíčem k odhalení lži není obsah výpovědi nýbrž chování lháře a jeho neverbální projevy.

„Lhaní je velmi náročná práce. Snažíme se říct jeden příběh a potlačujeme jiný, a pokud to není příliš složité, pak většina z nás zažívá psychologické provinění, které se také snažíme potlačit. Nemáme prostě dost mentální síly to zvládnout vše, bez toho aniž bychom v něčem nepolevili, bez prozrazení,“ vysvětluje v knize Presence profesorka Cuddyová.

A těm, kdo se snaží lež odhalit, doporučuje, aby zaměřili pozornost na to, jak se člověk při výpovědi chová, je to podstatnější než obsah sdělení, jemuž věnuje většina lidí pozornost. Konflikty v chování – veselý tón v hlase a přitom vzrušený výraz či mimika v obličeji – jsou typickým případem diskrepance související se lhaním.

Druhým problémem je, že lidé jsou obecně na tom dost špatně v odhalování lži. To je důvod, proč je lhaní tak rozšířené a stále se přenáší napříč dějinami.

„Když se ale vědomě díváme na znaky podvádění a pravdy, věnujeme příliš mnoho pozornosti slovům a nedostatek neverbálním projevům, které vypovídají o tom, co se děje. Pravda se odhalí sama jasněji skrze činy spíš než skrze slova,“ dodává Cuddyová.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související