Proč jsou náboženství odsouzena k vymírání?

Velikost textu: AAA

11. 5. 2016

Když lidé žili krátce a intenzivně, morálka v jejich prvních náboženstvích nebyla tak podstatná. Tu vymyslela teprve elita bohatých, která se začala rozmáhat několik století před Kristem. Snažila se morálkou strašit chudé, kteří žili krátce, ale intenzivně, a měli spoustu potomků. Představovali tak hrozbu, kterou bylo potřeba omezit. Jenže dnes jsou v zemích původních náboženství jako křesťanství, judaismus, islám, buddhismus apod. poměrně bohatí i ti nejchudší. A tak jsou tato náboženství odsouzena k vymírání.

Lidé zemí, kde tato náboženství převládají, dosahují vyšší životní úrovně a vzdělání, mají později děti, mají jich méně a žijí déle. Morální strašení na ně už tolik nepůsobí. A tudíž přestávají být závislí na náboženstvích, která jim je předkládala.

S tímto vysvětlením vymírání náboženství přišel evoluční psycholog doktor Nicolas Baumard z École Normale Supérieure v Paříži.

Pohani žili krátce a intenzivně. Byli zaměření na krátkodobé potěšení, jako déšť a dobrou úrodu, takže přinášeli obětiny božstvům, prováděli rituály a žili intenzivně. Morálka nebyla nijak podstatná. Také staří Řekové věřili, že všichni po smrti skončí v podsvětí zvaném Hádés. Bylo tedy jedno, jak se člověk choval v životě, výsledek byl stejný. Teprve pět století před Kristem se objevují názory, že chování na Zemi ovlivňuje osud po smrti. Tehdy se také začaly tvořit elity bohatých, kteří měli méně potomků a v souboji s krátkověkými a intenzivně žijícími velmi plodnými chudými občany evolučně prohrávali. Proto začali klást důraz na morálku, temperament a sebeovládání. Vznikala náboženství, která se stala přesvědčovacím prostředkem k tomu, aby tuto morálku chudí lidé přijali. Strašit je božím trestem bylo u málo vzdělaných a inteligentních jedinců tou nejjednodušší metodou.

„Zbytek populace krom elity žil nadále rychle a umíral mladý, což bohatší lidi z evolučního hlediska činilo znevýhodněnými,“ tvrdí doktor Baumard. Proto bohatí začali uctívat moralizující bohy, aby si zajistili, že je sexuálně aktivnější a agresivnější spodina nepřeválcuje.

Ale dnes, kdy se stále více lidí stává bohatými a přijímá strategii pomalého životního stylu, potřeby morálně potlačovat rychlé strategie upadají stejně jako výhody udržování náboženské víry, která to ospravedlňuje. Pokud je tomu tak a naše prostředí se bude stále zlepšovat, potom stejně jako řeckořímská náboženství před nimi vymřou i moralizující náboženství jako křesťanství a jemu podobná,“ dodává doktor Baumard.

Jakmile se zvyšuje energetický příjem většiny a lidé začínají žít déle a pomalu, není potřeba moralizovat ty, kteří žijí rychle a zběsile.

Zcela jasně jste v nevýhodě, když žijete pomalou strategií, když ostatní následují tu rychlou, když vy jste věrní, zatímco ostatní se chopí jakékoli sexuální příležitosti, pokud vy odpouštíte, zatímco ostatní se mstí, kdy pracujete, zatímco druzí si užívají. Tato nevýhoda nutí elitu morálně potírat rychlé chování zčásti tím, že adoptuje a propaguje nové náboženství, které legitimizuje a posiluje pomalou morálku a slibuje rest za její porušování,“ tvrdí doktor Baumard.

Jeho teorie se opírá o historická fakta. V zemích a kulturách, kde společnost prosperuje a ubývá chudých žijících nuzně, vymírají moralizující náboženství.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související