Svatý Pavel neslyšel Ježíše. Jen měl epileptický záchvat...

Velikost textu: AAA

8. 6. 2016

Jeden z největších biblických příběhů Nového zákona, obrácení apoštola Pavla ne Ježíšovu stranu, teď zpochybnili izraelští vědci. Podle nich Pavel totiž nezažil setkání s Ježíšem, ale prodělal epileptický záchvat, po němž konvertoval ke křesťanství.

Zážitek to byl totiž pro něj i jeho následovníky tak silný, že si jej vyložili jako zásah božské síly.

Svatý Pavel měl při cestě do Damašku při pronásledování křesťanů najednou uvidět záblesk, spadnout z koně a uslyšet hlas Ježíše, který ho varuje, aby ho přestal pronásledovat a raději se vydal jeho cestou. Pavel byl chvíli poté, co záchvat skončil, odveden svými následovníky do Damašku. Tam začal sám převracet lidi ke křesťanství a kázal Ježíšovo učení.

I Bible popisuje, jak byl Pavel po incidentu vyčerpaný a zesláblý. Právě to, jak je průběh děje popisován, přimělo izraelské vědce k teorii, že prodělal epileptický záchvat.

Neurologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě totiž popsali případ muže, který prodělal epileptický záchvat a měl vidiny Boha. Při sledování mozku pomocí encefalografu vyšlo najevo, že vidiny Boha a spirituální zážitky prožívají lidé při velmi silné aktivitě čelního laloku mozku.

„Při ležení na posteli pacient náhle ztuhnul a začal zírat do stropu po dobu několika minut, později uvedl, že cítil přicházet Boha. Začal odříkávat modlitby, hledal svou jarmulku a položil si ji na hlavu, pak odříkával modlitby ještě excesivněji,“ uvedli autoři v odborném časopise Epilepsie a chování.

Doktoři Shahar Arzy a Roey Schurr tvrdí, že muž po záchvatu začal lidi přesvědčovat, aby ho následovali jako proroka.

„Pacient poté vstal, odpojil elektrody a začal chodit po oddělení a přesvědčoval lidi, aby ho následovali, tvrdil, že ho Bůh poslal za nimi,“ dodávají autoři.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související