Mužský testosteron je hormon sobectví

Velikost textu: AAA

11. 10. 2016

Testosteron je magický hormon. Na lidskou fyziologii i chování působí mnoha směry. U mužů zvyšuje fyzickou sílu, maskulinní rysy, svalovou hmotu ale také agresivitu a sobecké chování. A to navíc kryté pokryteckou touhou vypadat za všech okolností dobře. Irští vědci v experimentech s muži prokázali, že po podání testosteronu začnou být štědřejší vůči těm, kdo jim pomáhají. Ale jen v tom případě, že jim to zvýší prestiž a sociální postavení. Tedy jen pokud má štědrost pro ně výhody. Což jsou důvody sobecké a pokrytecké.

Jakmile takový muž musí být štědrý a dobročinný anonymně – naplňovat pravou podstatu dobročinného nesobeckého chování – pak se tohoto chování zdrží.

Profesor Jean-Claude Dreher z University College v Dublinu podával dvaceti mladým mužům testosteron a dvacítce pak placebo lék. Při hře sledoval jejich vzájemné interakce. A prokázal, že při provokaci jedinci s testosteronem tvrději trestali ty, kdo se chovali nefér. Tedy byli agresivnější. Ale byli zároveň mnohem štědřejší k těm, kdo je sami odměnili.

Profesor Dreher tvrdí, že role testosteronu – krom sexuálních funkcí – byla v chování mužů příliš zevšeobecňována a přisuzoval se jí pouze agresivní účinek. Ale pokud je muž správně motivován, může testosteron podpořit jeho prosociální chování. I když je to motiv sobecký a pokrytecký.

Podle odborníků je to primitivní pozůstatek lidského chování našich předků, u nichž byla skupina silně řízena pudově. Alfa samci – s vysokou hladinou testosteronu – ovládali celou skupinu a přístup k potravě či samicím. Samcům níže podřízeným, kteří neposlouchali, pak dali agresivně najevo, že se jim to nelíbí. Ale čím byl samec poslušnější, tím se mu dostávalo větších výhod – více potravy a samic. Dnes jsou tak všichni muži s vysokou hladinou testosteronu jakýmisi alfa samci. Naštěstí dnes mají mnozí z nich i rozum a duši, takže jejich chování je výsledkem složité interakce všech stránek bytosti, nejen výsledkem působení hormonu.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související