Za nadvládu mužů vděčíme vynálezu luku a šípů

Velikost textu: AAA

22. 4. 2017

Asi před deseti tisíci let nahradily oštěpy nové typy zbraní, kterým říkáme dnes luk a šípy. Zřejmě tehdy se poprvé muži v souboji pohlaví postavili před ženy. Ačkoli oštěpy dokázaly ovládat šikovně i ženy a děti, s lukem a šípem kvůli napínání tětivy byli zdatnější muži. Tehdy se stali „silnějším“ pohlavím a začala patriarchální společnost.

Luk a šíp ale vyvolal v lidské společnosti další nerovnost, nejen kvůli pohlaví, znevýhodněni byli najednou také starší jedinci. Nejlépe novou zbraň uměli totiž ovládat silní a mladí mužové, kterým to poskytlo zdroj dominance v komunitách.

Další „výhodou“ luku a šípu byla možnost individuálního lovu. Lovec mohl zasáhnout menší a rychlejší kořist. Přestal spoléhat na spolupráci a začala silná individualizace. Lov už nebyl omezen na spolupráci několika členů skupiny. Silní jedinci s přesnou muškou mohli sklízet uznání ostatních a stávali se „důležitými“. To posilovalo jejich ego a pocit nadřazenosti nad ostatními. A následně to zase vedlo k postupné proměně společnosti a vzniku mužské nadřazenosti, nadřazenosti silnějších a mladších a egoistickému pocitu výjimečnosti versus pocitu nedostatečnosti u méně šikovných.

„V prehistorických dobách byly lehké oštěpy prostředkem rovnoprávnosti. Při používání tohoto nástroje byly mnohé dospělé ženy stejně dobré či lepší než muži… Mnohé experimentální studie ale naznačují, že muži předčí výrazně ženy při míření a také zacílení na dálku, což souvisí s biologickými predispozicemi,“ vysvětluje antropoložka Brigid Grundová z University of Wyoming.

Oštěp můžou použít i děti ve věku šesti let. Ale používat správně luk a šíp se naučí až v pubertě. To samé platí o ženách, v jejichž rukách je lehčí oštěp účinnou zbraní, zatímco luk a šíp je pro mnohé nepoužitelný.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související