Před miliardami let vznikla na Zemi zárodečná polévka bílkovin, z nichž se vytvořil život

Velikost textu: AAA

13. 9. 2017

Před miliardami let byly oceány i sladkovodní jezera zárodečnou polévkou plnou bílkovin. Z nich pak vznikly první živé organismy a nastartovala se evoluce živé přírody, jak ji známe dnes. Vědci z Georgie přitom prokázali, že vznik prvních peptidů, z nichž se skládají dlouhé řetězce bílkovinných molekul, byl poměrně snadný. Vodní systémy v té době obsahovaly dost látek, z nichž mohly peptidy vzniknout. A to díky procesům, k nimž dochází na Zemi dodnes, avšak v té době byly intenzivnější.

Modely výzkumného týmu z Georgia Institute of Technology prokázaly, že díky procesům jako je opakované vysychání a obnovování rybníků a tůní – což je jev v přírodě dodnes běžný – docházelo ke vzniku depsipetidů. Ty se skládají z aminokyselin a samy pak dávají vzniknout složitějším peptidům, z nichž se zase skládají bílkoviny. Proteinová polévka pak byla líhní pro první primitivní organismy podobné dnešním bakteriím.

„Mnoho antibiotik, například, jsou molekulárně depsipeptidy,“ tvrdí doktor Facundo Fernández z Georgie.

Podle něj není možné vytvářet teorie stojící na extrémních reakcích, které na Zemi nemusely být časté. Ale depsipeptidy prý vznikají velmi snadno za podmínek, které známe z naší planety dodnes. Je tedy pravděpodobné, že právě depsipeptidy byly mezičlánkem v evoluci prvních biopolymerů.

Podle doktora Fernándeze byly v prvotních vodách přítomny jak aminokyseliny, tak karboxylové kyseliny. Jejich mísení za určitých podmínek dává vzniknout právě depsipeptidům obsahujícím esterové vazby. Právě hydroxykyseliny (karboxylové kyseliny) umožňují tvořit složitější řetězce aminokyselin pomocí esterových vazeb. Primární depsipeptidy pak vyschly na horninách, kde na ně působilo slunce. Poté byly rozpuštěny opět s deštěm a cykly se opakovaly tak dlouho, až vznikly první biopolymery.

Doktor Fernández podobný cyklus provedl experimentálně v laboratoři a výsledky potvrdily hypotézy.

„Říkáme tomu přístup environmentálních cyklů při tvorbě primitivních peptidů… Díky tomu už chápeme, jak mohly peptidy jednoduše vznikat,“ uvedl Fernández.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související