Za vymření obyvatel Velikonočního ostrova můžou otrokáři z Evropy

Velikost textu: AAA

20. 10. 2017

Vymření obyvatel Velikonočního ostrova se zdůvodňuje ekologickou katastrofou. Odlesnění malé části země a trvale neudržitelné zemědělství mělo být důvodem, proč populace ostrova prudce klesla a původní obyvatelé vymřeli. Jenže moderní archeologické výzkumy dokazují, že je to teorie lichá. Ostrované zanikli rukou otrokářů a následky jejich působení.

Hypotéza ekologické genocidy byla dlouhodobě přijímána jako vysvětlení zániku původní kultury, která v době svého největšího rozmachu čítala až patnáct tisíc obyvatel. Když Evropané dorazili na ostrov v roce 1722, byly počty už mnohem nižší. Na počátku dvacátého století pak etnografové uvádějí, že zbytky obyvatel žijící v menších skupinách mezi sebou válčily.

Nicméně také původní teorie o velké válce, během níž se většina obyvatel pobila navzájem, jsou liché. Archeologické nálezy ostatků totiž obsahují zranění jen ve 2,5 procentech případů a navíc mnohá zranění jsou zhojená, takže nekončila smrtí.

O kanibalismu národa Rapa Nui existují jen ústní podání, ale důkazy žádné rovněž nemáme. Tím pádem i teorie o nedostatku bílkovin a vzájemným pojídáním zůstávají v oblasti ničím nepodložených hypotéz.

Podle nejnovějších archeologických důkazů žili lidé v trvale udržitelném systému do doby, než přišli první Evropané. Po nich přijížděli na ostrovy jihoameričtí obchodníci s otroky a odvlekli více než polovinu zde žijící populace. V roce 1877 na ostrově žilo už jen 111 obyvatel. Ti kvůli nemocem, poškození původního majetku a vlivu kolonizátorů nakonec mezi sebou začali válčit a jejich kultura zanikla.

„Takže zánik Rapa Nui by neměl být příběhem ekologické genocidy a malthusiánského kolapsu populace. Místo toho by to měla být lekce, jak chabé důkazy, fixace na záhady a kolektivní amnézie historických zvěrstev vytvořila teorii o zániku trvale udržitelné a překvapivě dobře adaptované populace,“ píše doktorka Catrine Jarmanová z University of Bristol v článku pro magazín Conversation.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související