Přírodní unikát: Včelí dělnice může vzniknout také splynutím dvou spermií

Velikost textu: AAA

5. 12. 2018

Jev zvaný gynandromorfismus byl u hmyzu popsán už před mnoha lety. Gynandromorfní jedinec má část těla tvořený buňkami samičími a část samčími. Australští vědci ale zjistili, že poměrně častý je také u včel. Normálně matky (královny) a dělnice vznikají z oplozených vajíček, zatímco trubci (samci) z neoplozených vajíček. Autoři výzkumu ale zjistili, že dělnice může vzniknout také splynutím dvou spermií. A to je v rámci přírody skutečný unikát.

Včely jsou tzv. organismy haplodiploidní. Haplo neboli poloviční znamená to, že trubec vznikající z neoplozeného vajíčka má jen poloviční sadu chromozómů, zatímco diplo neboli dvojitý znamená, že samice (dělnice a matka) mají dvojitou sadu chromozómů. Třeba jako lidé. Takže matka klade oplozená vajíčka, z nichž se rodí dělnice a mladé matky, a neoplozená vajíčka, z nichž se líhnou trubci.

Gynandromorfní jedinec není hermafrodit. Hermafrodit má totiž oboje pohlavní orgány (samčí i samičí), zatímco gynandromorf může mít jen jedny pohlavní orgány, ale jinde v těle buňky opačného pohlaví.

Vědci ze Sydney našli několik gynandromorfních dělnic a zjistili, že většina má dělničí pohlavní orgány (nefunkční samičí), malá část má orgány matky (samičí funkční) a jen jediná dělnice měla samčí pohlavní orgány.

Gynandromorfní dělnice vznikají proto, že matka při rojení ve vzduchu kopuluje s několika samci. A více spermií najednou může oplodnit její vajíčko. Je to sice vzácný jev, normálně každé vajíčko oplodní pouze jediná spermie, ale občas dojde k chybě. Pak vzniká gynandromorfní dělnice. Ovšem vědci ze Sydney jako první na světě zjistili, že fúzovat můžou také dvě spermie a opět vznikne dělnice.

„V jednom případě neměla dělnice žádné mateřské chromozómy, měla ale samičí pohlavní orgány, ačkoli její tělo vzniklo fúzí dvou spermatických jader,“ tvrdí autoři z University of Sydney.

Podle autorů je to vůbec první případ rozmnožování, kdy samičí jedinec vznikl fúzí dvou spermatických buněk.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související