Zemědělství ohrožuje hmyzí říši. Tisíce druhů vymírají!

Velikost textu: AAA

13. 2. 2019

Hmotnostní i druhový úbytek hmyzu na planetě začal v posledních letech nabírat intenzitu geometrické řady. Ubývá velmi rychle nejen počet druhů jako takových – během několika desetiletí zmizí až čtyřicet procent všech druhů hmyzu – ale za posledních dvacet let se snížila také celková biomasa tvořená hmyzem. Do konce století tak hrozí vymření téměř všech druhů hmyzu, což bude mít katastrofický vliv na ekosystém a život na planetě.

Hmyz je totiž základem ekosystému, je to druhově nejbohatší a biomasou největší skupina živočichů. Po milionech let evoluce se vytvořil tak složitý systém vzájemných vztahů v potravním řetězci, že rychlý úbytek druhů i počtu jedinců jednotlivých druhů může znamenat kolaps celého ekosystému.

A viníkem jsou především zemědělství, znečištění dopravou a průmyslem a klimatická změna.

„Celkové přehodnocení zemědělství a užívání pesticidů musí nastat okamžitě, aby došlo k obnově klesající populace hmyzu a záchraně životně důležitých funkcí ekosystému,“ varují ekologové z University of Sydney.

Podle autorů jsme už přišli o deset procent druhů hmyzu, zatímco obratlovců zmizelo jedno procento druhů. Ale hmyz plní v ekosystému funkci významnější než obratlovci, protože hmyz je základem a hybnou silou potravního řetězce.

Za posledních třicet let také ročně ubývá 2,5 procenta biomasy tvořené hmyzem. To znamená, že během další stovky let zmizí téměř veškerý hmyz.

„Míra úbytku je opravdu ohromná,“ uvedl profesor Francisco Sanchez-Bayo z University of Sydney v rozhovoru pro Radio 4.

Nejrychleji přitom mizí motýli a můry, blanokřídlý hmyz, z nich především včely, čmeláci a vosy, a také brouci.

Největším viníkem úbytku hmyzu je zemědělství, a především užívání pesticidů.

„Zemědělství se věnujeme tisíce let, ale nikdy nemizely druhy tak rychle jako v posledních dekádách. Zavedení systemických insekticidů vedlo k zásadnímu úbytku druhů i jejich počtu,“ tvrdí profesor Sanchez-Bayo.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související