Vědci prý odhalili genetický klíč k regeneraci celých končetin

Velikost textu: AAA

18. 3. 2019

V budoucnosti by se lidé, kteří přijdou o končetinu či některý z tělesných orgánů, nemuseli spoléhat na bionické náhrady či dárce. Vědci z Harvardovy univerzity totiž odhalili genetický klíč v naší DNA, jímž lze spustit celkovou regeneraci organismu. To znamená, že by si správnou manipulací s tímto klíčem tělo dokázalo znova vytvořit ztracenou ruku či nohu.

Tyto jevy jsou mezi obratlovci známy u některých obojživelníků a plazů. V ptačí a savčí říši však neznáme jediný druh, který by po ztrátě končetiny dokázal obnovit její růst v plném rozsahu. U bezobratlých je celotělesná regenerace ještě běžnější, mnozí si pamatují z hodin přírodovědy pokus s nezmarem či některými ploštěnci, které lze rozsekat na kousíčky a z každého pak vyroste zcela nový jedinec.

Vědci z Harvardovy univerzity právě výzkumem praploštěnců odhalili část DNA, která startuje regeneraci celého orgánu či větší části těla, když je jeho celistvost poškozena.

„Dokázali jsme vypnout aktivitu tohoto genu a zjistili jsme, že když časný růstový faktor vypnete, nic se neděje,“ uvedl doktor Mansi Srivastava z Harvardovy univerzity.

Lidská DNA také obsahuje geny, které spouštějí časný růstový faktor, ale jen při regeneraci buňky, nikoli při ztrátě celých orgánů či částí těla. Ale podle genetiků z Harvardovy univerzity by mohlo být možné tyto geny přimět k aktivitě právě i v rámci procesu celkové regenerace tkání a orgánů.

DNA je tvořena aktivní kódující částí a tzv. přebytečnou DNA. Té aktivní jsou jen dvě procenta. Jen pouhá dvě procenta naší DNA kódují všechny potřebné bílkoviny, které řídí veškeré procesy v buňce a těle. A zbývající „odpadní“ DNA byla považována za neaktivní. Jenže současné výzkumy naznačují, že je to jen zdání a že tato část DNA je velmi důležitá, ale projevuje se pouze za určitých okolností. Obsahuje třeba právě geny pro celkovou regeneraci organismu. V lidském těle však tyto geny nespouštějí celkovou regeneraci, protože vytvářejí jiný informační okruh. Zatím.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související