Odmítnutí otcem má na vývoj zhoubnější vliv než odmítnutí matkou

Velikost textu: AAA

11. 7. 2012

Odmítnutí-přijetí rodiči ovlivňuje sedm rysů.

Zdravá, šťastná a plně rozvinutá osobnost vzniká v rodině, kde oba rodiče své dítě přijímají s láskou a s ní o něj vzájemně pečují. Podle amerických psychologů ale odmítnutí otcem způsobí větší šrámy a naruší psychiku vyvíjející se osobnosti mnohem výrazněji než odmítnutí matkou. Podle psychologů přitom přijetí-odmítnutí rodiči ovlivňuje sedm základních charakteristik osobnosti. „Za padesát let výzkumu na všech kontinentech vyjma Antarktidy jsme zjistili, že nic nemá tak silný a konzistentní účinek na vývoj osobnosti jako odmítnutí rodičem, zvláště otcem, v dětství,“ tvrdí doktor Ronald Rohner z University of Connecticut. Odmítnutí-přijetí rodiči přitom ovlivňuje sedm základních rysů: agresi, nezávislost, pozitivní sebevědomí, pozitivní sebeadekvátnost, emocionální schopnost reakce, emocionální stabilitu a pozitivní pohled na svět.

„Tato studie dokazuje silný vztah mezi těmito sedmi rysy a zkušenostmi s pocitem přijetí a péče rodičů,“ dodává profesor John Sargent z Tufts University v Bostonu. Otcové (jejich přijetí či odmítnutí) pak mají na psychiku dětí větší vliv, protože děti a teenageři věnují více pozornosti tomu rodiči, jenž vypadá, že má větší interpersonální moc a vliv v rodinné hierarchii. Otec, i když tráví méně času s dětmi, vypadá-li, že má větší moc, pak má také větší vliv na dítě. Jeho komentáře a činy jsou totiž výraznější. Lidé reaguji silněji na negativní reakce, takže odmítnutí otcem má silnější vliv na dítě než přijetí matkou. Takové dítě je pak nenávistné, nesebevědomé a negativní. Přijetí otcem má přitom stejně silný vliv na chlapce jako na dívky.

Autor: hans, Famous Foto: Thinkstockphotos

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Nejčtenější