Být černý a gay = vyšší příjmy!

Velikost textu: AAA

23. 5. 2014

Kombinace několika menšinových vlastností, kvůli kterým jsou lidé často diskriminováni, může být někdy paradoxně výhodou. Přišli na to sociologové ze Stanfordovy a Princetonské univerzity. Sledovali vliv sexuální menšinové orientace a rasy na výši příjmů. Zatímco heterosexuální běloši vydělávali více než homosexuální běloši a heterosexuální černoši, homosexuální černoši vydělávali stejně jako oni. Kombinace dvou nevýhodných vlastností vedla k výhodě.

„Zatímco mnohé dosavadní studie tvrdí, že kombinace okrajových sociálních kategorií vedou k dvojitému znevýhodnění, já s tím nesouhlasím a tvrdím, že v případě rasy a sexuální orientace může být opak pravdou. Stereotypy o gayích jako zženštilých a slabých jedincích hrají proti běžnému negativnímu stereotypu bělochů o černoších, tedy že jsou to ohrožující a kriminální jedinci. Já tvrdím, že být gay může mít negativní důsledky pro bělochy při žádosti o práci, ale být gay může mít pozitivní důsledek pro černochy žádající o práci,“ tvrdí sociolog David Pedulla z Princetonské univerzity.

Pedullova práce naznačuje, že proces kombinace několika sociálních znevýhodnění je mnohem složitější a že obsahy stereotypů různých znevýhodnění se můžou vzájemně oslabovat, takže výsledné znevýhodnění je menší, než se dosud očekávalo,“ tvrdí docent sociologie Robb Willer ze Stanfordovy univerzity.

Někteří odborníci s tím ale nesouhlasí a podle nich záleží také na kontextu. V jednom prostředí a kontextu může být černošský gay ve výhodě, jindy znevýhodněn.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související