Voják je sexy: Válečné hrdinství zvyšuje atraktivitu mužů!

Velikost textu: AAA

16. 3. 2015

Muži nepříliš atraktivní v obličeji si mohou výrazně polepšit v očích žen tím, že odejdou do války a vrátí se jako hrdinové. Sice je to veliké riziko, ale účinek je stoprocentní. Tvrdí to britští vědci, kteří zjistili, že válečné hrdinství je evolučně stále tak silně zakotveno v našich genech, že má navrch před všemi hrdinstvími jiného typu. Na druhou stranu je bojovnost tak silně maskulizována, že ženám válečné hrdinství na kráse naopak výrazně ubírá.

Psychologové ze Southamptonské univerzity provedli několik experimentálních výzkumů, v nichž sledovali to, jak hodnotí muži a ženy vzájemnou atraktivitu. Přitom v každém experimentu postupovali podle různých scénářů. Zkoumané osoby postupně získávaly informace o protějšcích. Takže zpočátku hodnotily druhé jen podle vzhledu, později i podle toho, co o dotyčném věděli.

Srovnání a analýza výsledků prokázaly, že ženy hodnotí nejatraktivněji ty muže, kteří jsou válečnými hrdiny. Mají navrch před všemi ostatními. Přitom ale musí jít vždy o válečného hrdinu, tedy vojáka, který se vrátí z válečné zóny či jiné bojové operace. Vojáci, kteří neválčili, nebo kteří pomáhají třeba po přírodní katastrofě, atraktivnější pro ženy nejsou. Stejně tak hrdinové v jiných oblastech lidské činnosti – politice, lidských právech, umění apod. – nejsou vnímáni nijak atraktivněji.

Na druhou stranu u žen status válečné hrdinky na kráse ubírá. Jedna a tatáž žena je vnímána jako pohlednější, když o ní muži netuší, že byla ve válce a vrátila se jako hrdinka. Když se to dozvědí, její atraktivita poklesne. Naopak to platí u mužů, když žena netuší, že je muž válečným hrdinou, může být průměrně atraktivní, když to ví, jeho přitažlivost se v jejích očích výrazně zvýší.

Podle jednoho z autorů doktora Joosta Leunissena to vypovídá o evolučním významu válečného hrdinství. Tedy že od pravěku jsou muži válečníci a ženy spíše pečovatelky o domácnost. S mužností, maskulinitou se tak pojí hrdinství v boji. Válečník, který se vrátil z boje do svého kmene nezraněný, byl vnímán jako extrémně hodnotný jedinec pro zplození zdatných potomků. Proto se stal pro ženy podvědomě velmi atraktivní. Válečné hrdinství je tak silným znakem maskulinity, že u žen tento status naopak jejich atraktivitě škodí, protože jsou v očích mužů potom příliš mužné.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související