Církev žaluje biskupa: Kvůli sňatku s mužem

Velikost textu: AAA

17. 6. 2015

Anglikánská církev umožňuje svým duchovním vstupovat do manželství a sloužit jejich Bohu i vlastní rodině zároveň. Anglie a Wales umožňují uzavírat manželství také dvěma osobám stejného pohlaví. Vikář anglikánské církve Canon Jeremy Pemberton toho využil a vzal si loni svého životního partnera. Pro anglikánskou církev to byla zásadní událost, která vyústila v žalobu proti biskupovi z Nottinghamu.

Pemberton uzavřel civilní manželství posvěcené státem, jinak by totiž zatím nebylo platné. Ačkoli měl i neoficiální duchovní posvěcení vztahu, anglikánská církev ho v tuto chvíli není schopna oddat s úřední platností. A její vedení o to hlavně zatím ani nestojí.

Svatba zmíněného vikáře ale dohnala anglikánského biskupa Richarda Inwooda před úřady, protože odmítl dotyčnému vydat nezbytnou licenci k vykonávání duchovní činnosti. Pemberton kvůli tomu nedostal práci kaplana u světské organizace a stěžoval si proto státu. Podle něj jednal biskup protiprávně a diskriminoval ho na pracovním trhu na základě sexuální orientace.

Anglikánská církev neodmítá gayům registrované partnerství, které platí ve Spojeném království už více než deset let. Manželství osob stejného pohlaví je legální teprve od března minulého roku, anglikáni však stále tvrdí, že manželství je možné uzavřít jen mezi mužem a ženou. A pokud si vikář vezme muže, pak jedná v rozporu s církevní doktrínou a nesmí vykonávat funkci kněze.

Pemberton si vzal Laurcence Cunningtona loni. Ihned poté ho biskup Richard Inwood zbavil oprávnění sloužit jako anglikánský kněz. Jenže Pemberton pak nemohl sloužit ani jako kaplan u veřejného zdravotnictví (NHS), což je instituce světská. Takže vikář mohl biskupa zažalovat.

Anglikánská církev stojí v dost nepříjemné pozici. Protože když ji Jindřich VIII. založil, aby se mohl rozvést, v rozporu s katolickou doktrínou umožnil kněžím vstupovat do manželství. Právě změna této doktríny je teď argumentem těch, kteří chtějí, aby se doktrína změnila opět a přestala považovat za manželství pouze vztah mezi mužem a ženou.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související