Muži s plnovousem jsou žádanější pro dlouhodobý vztah

Velikost textu: AAA

15. 9. 2016

Hipsteři můžou jásat. Plnovous jim pomůže zajistit manželku. Podle australských psychologů jsou totiž sice sexuálně nejpřitažlivější muži se strništěm, ale pro dlouhodobé vztahy jsou nejžádanější muži s dlouhým vousem. Ti totiž vzbuzují v ženách více důvěry, že se jedná sice o silného, ale zároveň také solidního partnera, který je neopustí kvůli záletům.

Podle výzkumu psychologů z Queenslandu ženy chtějí pro dlouhodobé vztahy raději muže s plnovousem než hladce oholené. Ale pokud dojde na sexuální přitažlivost, kde se neuvažuje o vztahu, ale čistě o sexuální přitažlivosti, vítězí muži se strništěm.

„Naše objevy naznačují, že vousatost může být atraktivní, když jde o dlouhodobé vztahy jako signál nitrosexuálního respektu a schopností poskytnout výhody ženám. Ale záleží na kontextu vztahu, v dlouhodobém je plnovous atraktivnější, ale nikoli pro vztahy krátkodobé a čistě sexuální,“ tvrdí doktor Barnaby Dixson z University of Queensland v Brisbane.

Plnovous dodává všem mužům maskulinní vzhled, ale zároveň zjemňuje typické rysy pro agresivitu a impulzivní chování – široké lícní kosti a ostře řezanou bradu. Navíc plnovous mají muži starší, kteří bývají zralejší, klidnější a společensky výše postavení. Je tedy možné, že plnovous z evolučního hlediska ženě říká, tohle je chlap se vším všudy jak se patří, ale není agresivní a neuteče za jinou. Strniště rovněž působí mužně, ale navíc podtrhuje ryze maskulinní rysy v obličeji, které jsou sexuálně velmi dráždivé, zároveň se jich ženy bojí v dlouhodobých vztazích. Takoví muži bývají totiž záletníci a nestálí. Hladce oholení pánové jsou sexuálně nejméně dráždiví, ale zase jsou na tom lépe z hlediska dlouhodobého vztahu než muži se strništěm, i když hůře než muži s plnovousem.

„Plnovous může značit krom mužné síly a zdraví také vyšší věk jedince a jeho společenskou dominanci, která má výhody v boji o přežití a lepší přístup ke zdrojům,“ dodávají autoři z Austrálie.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související