Vzrušení podporuje sebevědomí a mění vidění

Velikost textu: AAA

9. 10. 2017

Sebevědomí nemusí vycházet jen z rozumového zhodnocení zřejmých vnějších podnětů, ale ovlivnit ho můžou také nevědomé fyziologické pochody v těle. Třeba vzrušení včetně sexuálního. Neurologům z Londýna se podařilo prokázat, že vzrušení mužové mají větší sebevědomí ve chvíli, kdy jsou si nejistí. Nevědomé procesy tak ovlivňují vědomé rozhodování, aniž ovlivní přímo přesnost tohoto rozhodování.

Vědci z University College London provedli testy na pokusných osobách v různém stavu bdělosti a vzrušení. Tito jedinci sledovali skupinu bodů na obrazovce a měli rozhodnout, kterým směrem se body pohybují – doprava, nebo doleva. Samozřejmě úkoly byly různě obtížné a v některých případech bylo velmi nejasné, kam se body pohybují, takže při rozhodování si byly testované osoby různě nejisté přesností své odpovědi. Právě míra sebevědomí a nejistoty se řídila tím, zda byl pokusný jedinec vzrušený či nikoli. A vzrušení působilo na sebevědomí pozitivně.

„Typicky vzato, když vidíme něco, máme vhled nejen do toho, co je to, co vidíme, ale také jak jasně jsme to viděli. Když je obrázek zamlžený nebo nejasný, naše pocity jistoty v to, co jsme viděli, se oslabí. Tato schopnost přesně zhodnotit naše vlastní zážitky je důležitou součástí každodenního života. Výzkumy v minulosti vysvětlovaly tuto schopnost tak, že mozek reaguje trochu jako vědec nebo statistik, oceňuje kvalitu našich zážitků, aby nás informoval o tom, jak sebevědomě se cítíme. Náš výzkum to zpochybňuje a odhaluje, že sebevědomí či pocit jistoty úzce souvisejí s nevědomým stavem fyziologického vzrušení,“ vysvětluje doktor Micah Allen z Neurologického institutu při University College London.

Sebevědomí či pocit jistoty s vlastním vnímáním, úsudkem či rozhodováním je tedy kombinací jak vnějších smyslových podnětů, tak vnitřních fyziologických stavů. Jinými slovy sebevědomí se neutváří jen rozumově či volním aktem, ale je ovlivněno také tělesnými projevy, které vůlí ovlivnit nemůžeme.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související