Fetišismus a dominance vyvolávají kreativitu

Velikost textu: AAA

24. 1. 2017

Sexuální techniky a fetišismus skrývající se pod anglickou zkratkou BDSM zahrnují především hru na dominanci a submitivitu. Jeden z partnerů představuje pána, dominantního či sadistického jedince, zatímco druhý otroka, submisivního masochistu. Hra popisovaná v románu Padesát odstínu šedi byla dosud psychology a sexuology považována za škodlivou. Vědci z Illinois ale zjistili, proč je tak lákavá a tak rozšířená. Lidem holdujícím tomuto druhu sexu totiž mění stav vědomí a podporuje v nich kreativitu.

Vědci z Northern Illinois University si najali sedm párů, které jsou schopny být tzv. swingy (switch), tedy těmi, kteří dokážou hrát obě role a měnit je. Dvojice se účastnily sedmi scén, které zahrnovaly jemné doteky a komunikaci či útoky, svazování a fetišistické převleky.

Během experimentů odebírali vědci pokusným osobám sliny a vyplňovaly Stroopovy testy. Test měřil změnu stavu vědomí podle Dietrichovy přechodné hypofrontality, která se týká denního snění, meditace a drogového rauše. Také byl měřen stav proudění podle Csikszentmihalyiho.

Z výzkumu vyplývá, že obě role – dominantní i submisivní – souvisejí s různými změnami stavu vědomí, které odpovídají tvůrčím stavům umělce.

Být nahoře a dominantní vede k Csikszentmihalyiho stavu proudění, tedy duševnímu stavu, kdy je člověk do činnosti ponořen natolik, že nevnímá nic jiného. Rovná se naprosto soustředěné motivaci a absolutní schopnosti ovládat své emoce.

Být dole a submisivní souvisí s Dietrichovou přechodnou hypofrontalitou a také některými aspekty stavu proudění.

U všech pokusných osob došlo během sexuálních her ke snížení stresu a negativních emočních stavů a ke zvýšení sexuálního vzrušení.

„Tyto výsledky přispívají k rostoucímu počtu důkazů, že se lidé věnují BDSM z nepatologických důvodů včetně příjemných změněných stavů vědomí,“ tvrdí autoři z Northern Illinois University.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Související